[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
เเหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

            

 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายสุรพล บุตรศรีด้วง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลทิพย์ ขาวมัน
ครู
Click ดูประวัติ
นางภัทรนันท์ จอกสมุทร
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าสียง
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายภานุวัฒน์ เเก้วอรุณ
ครูอัตราจ้าง(งบ อบจ.)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
16 : คณะผู้บริหาร
17 : กลุ่มสาระคณิตศาตร์
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระวิทย์ฯเเละเทคโนโลยี
20 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
25 : บุคลากรทางการศึกษา