[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เเหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

            

 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายสมเดช ก้าวพัฒนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนัชพร เอื้อประเสริฐ
ครู
Click ดูประวัติ
นายมานิด อมรลักษณ์ปรีชา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวเกสร จงนิมิตมงคล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลลักษณ์ เพ็งบุญชู
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภวรรณ พรมกสิกร
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
16 : คณะผู้บริหาร
17 : กลุ่มสาระคณิตศาตร์
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระวิทย์ฯเเละเทคโนโลยี
20 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
25 : บุคลากรทางการศึกษา