[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เเหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

            

 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวชุลีพร ฤทธิเดช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางวิมล บุตรศรีด้วง
ครู
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญนภา ทรัพย์มูล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
16 : คณะผู้บริหาร
17 : กลุ่มสาระคณิตศาตร์
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระวิทย์ฯเเละเทคโนโลยี
20 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
25 : บุคลากรทางการศึกษา