[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
เเหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

            

 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระคณิตศาตร์
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ นาคสงวน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางจมาพร นามสม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอมรา เกษตรสมบูรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวลี พุ่มดียิ่ง
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
16 : คณะผู้บริหาร
17 : กลุ่มสาระคณิตศาตร์
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระวิทย์ฯเเละเทคโนโลยี
20 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
25 : บุคลากรทางการศึกษา