[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เเหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

            

 

แผนผังหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายปองพล ชาติชัย
รองผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวมณีรัตน์ ปราค์ทอง
รองผู้อำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางปาจรีย์ เเสงเเก้ว
ครู
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสงิม พงษ์สระพัง
ครู
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางชูศรี จิตรศิลป์ฉายากุล
ครู
หัวหน้าสำนักงานบริหาร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
16 : คณะผู้บริหาร
17 : กลุ่มสาระคณิตศาตร์
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระวิทย์ฯเเละเทคโนโลยี
20 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
21 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
25 : บุคลากรทางการศึกษา